Upravni odbor

Upravni  odbor Šahovskog saveza Šumadije:

1. Marčetić Slobodan – predsednik
2. Ščepanović Slavimir – član
3. Bjelanović Mile – član
4. Nešović Vojislav – član
5. Božović Đorđe – član
6. Carević Milop – član
7. Srećković Zoran – član

Nadzorni odbor Šahovskog saveza Šumadije:

1. Madžarević Boriša- predsednik
2. Milošević Rade – član
3. Petrović Miroljub – član

Takmičarsko-disciplinska komisija:

1.Novoselski Zoran – predsednik
2. Gavrilović Dragomir –  član
3. Đurić Predrag – član

Komisija ja rad sa mladima:

1.Simović Zoran – predsednik

2.Zlatanović Borko – član.

Ostali funkcioneri saveza:

1. Dr. Kokić Miljko – predsednik skupštine
2. Milutinovič Blagoje – potpredsednik skupštine
3. Milošević Petar – sekretar-komesar Šumadijskih liga
4. Rihterović Milan – predstavnik u ŠSC Srbije