Kontakt

Sedište saveza:
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56
34 000 Kragujevac
Kontakt osobe:
Milosevic, Petar, sekretar saveza

064 125 15 21
061 314 91 19
 Ž.R: 360-11093-89
Marcetic, Slobodan   web-master ŠS Šumadije
e-mail: smarcetic@live.com

069/2450779