Skupština ŠS Šumadije

Funkcioneri saveza:

1. Dr. Kokić Miljko – predsednik skupštine
2. Milutinovič Blagoje – potpredsednik skupštine
3. Milošević Petar – sekretar-komesar Šumadijskih liga
4. Rihterović Milan – predstavnik u ŠSC Srbije