NA – sudije

1. Avramović Aleksandar – Kragujevac
2. Jovanovič Ivica – Kragujevac
3. Marčetić Slobodan – Kragujevac
4. Mitić Bojan – Batočina
5. Radović Zoran – Rogojevac
6. Simović Zoran – Kragujevac
7. Vučković Ivica – Aranđelovac
8. Lukovac Nikola – Kragujevac