NA – sudije

1. Avramović Aleksandar – Kragujevac
2. Jovanovič Ivica – Kragujevac
3. Marčetić Slobodan – Kragujevac
4. Radović Zoran – Rogojevac
5. Simović Zoran – Kragujevac
6. Vučković Ivica – Aranđelovac